Contact Us

    Company:Guangdong Xinleiting CNC Equipment Co., Ltd.

     Address:1st Floor, No. 10, Ditou Hall, Lincun Community, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong Province

    Phone:+86-18688639324

     Wang Xiang

     wangxiang@wirecuttings.com

     URL:wirecuttings.com


Send Inquiry